OX PRODUCTION

Friday, December 24, 2010

Kamu yang terbaik

Kita dilahirkan dalam sebuah negara yang amat menghormati adat...adat itu mengatur kehidupan seharian kita dengan lebih teratur..Bahasa, peribahasa, perumpamaan..mereka penuh dengan makna yang tersirat dimana sungguh indah kalau dapat diolah..melihatkan warga seumur denganku yang kini amat jauh dari perkara itu adalah amat menyedihkan. Sesungguhnya mereka telah lari jauh dari asal usul mereka..Marah, memberontak..seakan -akan telah sebati dalam diri mereka..apa yang mereka mahu, setiap kemahuan mereka mestilah dipatuhi..bahasa yang mereka tuturkan tidak lagi mengambarkan siap diri mereka yang sebenarnya..tutur kata yang melambangkan tingkah laku mereka, keperibadian mereka, kini tidak lagi diendahkan..kadangkala mereka menganggap perkara ini sebagai satu perkara yang ketinggalan zaman, tidak mengikut zaman..sungguh malang..hakikatnya..perkara inilah yang telah dilalui oleh orang lain dan ianya diolah dalam bentuk ayat..dengan harapan orang lain tidak lagi mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan dulu..sesungguhnya mereka sangat berharap agar kamu menjadi lebih baik dari mereka dan sebelumnya..dan kamu adalah yang terbaik..:)

No comments: